Languages

From EuroDIG Wiki
Jump to: navigation, search

Language coding test

Youth Messages 2017 in Turkish

MEDYA VE İÇERİK

1. Sahte Haberler

  • "Sahte haberler" vatandaşları yanılttığından ve içerik sağlayıcılarına olan güveni azalttığından, demokrasiyi, medyaya güveni ve İnternet'te yayınlanan içeriği riske sokmaktadır. Tüm paydaşlar, sahte haberlerin belirlenmesi adına eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesini de kapsayan dijital okur yazarlığı bir öncelik haline getirmelidirler.

2. İçerik Yayınlama Hakkı

  • İfade özgürlüğü önemlidir ve vatandaşlar, hükümet kısıtlaması olmaksızın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. Maddesi uyarınca içeriği yayınlayabilmelidir.


Youth Messages 2017 in Armenian

ՄԵԴԻԱ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ

1. Կեղծ Նորություններ

  • « Կեղծ նորություններ » ֊ը թուլացնում է ժողովրդավարությունը , վստահությունը լրատվամիջոցների և համացանցում հրապարակված բովանդակության հանդեպ , քանի որ այն թյուրիմացության մեջ է գցում քաղաքացիներին և նվազեցնում է վստահությունը տեղեկատվություն հրապարակողների նկատմամբ։ Բոլոր շահագրգիռ կողմերը որպես գերակայություն պետք է դիտարկեն թվային գրագիտությունը , այդ թվում՝ կեղծ լուրերը ճանաչելու համար անհրաժեշտ քննադատական մտածողության հմտությունները։

2. Տեղեկատվություն հրապարակելու իրավունք

  • Խոսքի ազատությունը գնահատելի է , և քաղաքացիները պետք է կարողանան տեղեկատվություն հրապարակել առանց իշխանությունների կողմից սահմանափակումների և Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 10- րդ հոդվածի համաձայն։


Youth Messages 2017 in Ukranian

МЕДІА ТА КОНТЕНТ

1. «Фейкові» новини

  • «Фейкові новини» підривають демократичний устрій, довіру до медіа та контенту, розміщеного в Інтернеті, в силу заплутування споживачів та зниження надійності джерел інформації. Усі стейкхолдери (зацікавлені сторони) повинні визнавати своїм пріоритетом цифрову освіченість, у тому числі критичне мислення з метою розпізнавання «фейкових» новин.

2. Право публікувати контент

  • Свобода вираження поглядів повинна поважатися. Кожному повинне гарантуватися право публікувати контент без будь-яких обмежень з боку урядів та у відповідності зі статтею 10 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.